Cargos Electos

Los cargos electos del municipio.

Grupo Municipal Socialista

> ANA MARÍA GÓMEZ DIEGO
> ANASTASIO AREVALILLO MARTIN
> CORPORACIÓN MUNICIPAL - GRUPOS POLÍTICOS

Grupo Municipal Popular

Grupo Municipal IU

Grupo Municipal VOX

> NÓMINA - ROSA MARÍA QUIRÓS QUERENCIAS
> NÓMINA - ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN
> NÓMINA - FERNANDO DE MIGUEL CUESTA
> NÓMINA - ESTER MARTÍNEZ PALOMO